Forgylling

Forgylling

Velo tilbyr elektrolytisk forgylling samt børsteplettering av større deler, til eksempel slepering. Teknisk forgylling benyttes i elektronikkutstyr på grunn av sine egenskaper.

Vi forgyller også artikler der infrarød stråling er et problem. For eksempel satellittbokser.